Májové sväté omše

Ďakujeme za váš záujem o odslúženie sv. omší.         

Zaslanie úmyslov na májové sväté omše

Vaše úmysly môžete zaslať prostredníctvom tohto formulára:

  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.

  Súhlasím so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov
  v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre prevádzkovatela Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, ​Apoštol Božieho milosrdenstva, pallotíni, ul.Hutnícka 4 052 01 Spišská Nová Ves, do odvolania súhlasu z mojej strany. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, ​ak bol súhlas udelený. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.             

  Celý mesiac máj slúžime v našej Provincii Krista Kráľa, Spoločnosti katolíckeho apoštolátu denne 18 svätých omší na úmysly, ktoré nám pošlete ako prosby a poďakovanie k Panne Márii, Kráľovnej apoštolov – patrónke Spoločnosti a Združenia Katolíckeho apoštolátu.
  Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca máj.

  Do týchto svätých omší budú zahrnuté aj Vaše konkrétne úmysly, ktoré nám zašlete.

  Omšový milodar na májové sv. omše je dobrovoľný.
  Váš milodar môžete poslať na náš účet:
  SK86 5600 0000 0034 1100 7032
  Variabilný symbol: 5151, pozn.: Maj

  V prípade, že Vám nevyhovuje zaslanie úmyslu prostredníctvom formulára, môžete nám zaslať úmysly na našu emailovú adresu: abm@pallotini.sk

  "Som nie len Kráľovnou neba, ale aj Matkou milosrdenstva a tvojou matkou." (Denníček 330)

  01

  V prípade, že Vám nevyhovuje zaslanie úmyslu prostredníctvom formulára, môžete nám zaslať úmysly spolu s Vašimi kontaktnými údajmi na našu emailovú adresu: abm@pallotini.sk 

  02

  Prípadne Vaše úmysly môžete zaslať listom na našu korešpondenčnú adresu: ​Apoštol Božieho milosrdenstva, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - pallotíni, ul.Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves. 

  03

  Vaše úmysly  môžete nahlásiť aj telefonicky: ​053 42 98 260

  „Eucharistia je to sviatočný dar od Boha, v ktorom sa k nám sám približuje. Eucharistia je v skutočnosti „pokladom"
  Cirkvi, neoceniteľným dedičstvom, ktoré jej zanechal jej Pán. A Cirkev
  ho stráži s najväčšou starostlivosťou, oslavuje ho každý deň v svätej omši, adoruje ho v kostoloch a kaplnkách, dáva ho chorým a ako viatikum tým, ktorí sa
  vydávajú na poslednú cestu.“
  — Benedikt XVI.                   

  Kontakt:

  A​poštol Božieho milosrdenstva, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - pallotíni, ul.Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 42 98 260
  www.apostol.sk,  abm@pallotini.sk

  Bankové spojenie:

  SK86 5600 0000 0034 1100 7032

  -----------------------------------
  „Boh na orodovanie svätej Panny Márie a celého spoločenstva svätých v nebi vo svojom nekonečnom milosrdenstve, berie si ma do vlastníctva, aby sa na mne splnil zázrak milosrdenstva, ako sa na Márii splnil zázrak milosti.“ Vinvent Pallotti